Education Consulting

SAT

บริการให้คำปรึกษา (Education Consulting)

บริการให้คำปรึกษา สำหรับนักเรียนของสถาบันพาราไดม์ที่มีข้อสงสัย หรืออยากสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ อาจารย์ทุกท่านสามารถให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำในข้อซักถามได้

idea-icon การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ (Interview Preparation)

การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เป็นขั้นตอนสำคัญ  สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาต่อในทุกระดับ ผู้เรียนทุกท่านจะต้องเตรียมความพร้อมและความมั่นใจก่อนที่จะสอบสัมภาษณ์ ผู้เรียนจะได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการติวเข้มการสอบสัมภาษณ์, เรียนรู้ถึงแนวคำถามที่ใช้สอบสัมภาษณ์ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงแนวคิดและคำแนะนำในการที่จะตอบคำถามทุกข้อซักถามอย่างคล่องแคล่ว

idea-icon การเขียน Statement Of Purpose (SOP)

สถาบันพาราไดม์มีบริการให้คำแนะนำในการเขียน Statement Of Purpose (SOP) ให้กับผู้เรียนมากมายล้วนแล้วแต่ประสบความสำเร็จและสามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำได้

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเขียน SOP มาก่อน เราจะให้คำแนะนำในเรื่องของแนวคิด, เค้าโครงการเขียน, การใช้ไวยากรณ์และคำศัพท์ที่เหมาะสม, เนื้อหาของการเขียนที่เขียนออกมาแล้วต้องดีที่สุดและครบถ้วนตามกระบวนการสมัครเรียน

สำหรับผู้ที่เขียนและมี SOP อยู่แล้ว เรามีบริการในการตรวจ, การแนะนำในการแก้ไขให้ถูกต้อง, การลำดับความและคำแนะนำต่างๆ ดังนี้

  • แพคเกจ A: ตรวจสอบแก้ไข SOP 1 บทเรียงความ (600 คำ)แพคเกจนี้จะเป็นการติดต่อสื่อสารกันทางเมล์ ผู้เรียนสามารถส่ง SOP 1 บทความมาได้ 1 ครั้ง จากนั้นอาจารย์จะช่วยแนะนำ, ให้ข้อมูลและคำแนะนำที่ครบครันกับนักเรียนเพื่อสามารถนำไปแก้ไขให้ได้ SOP ที่ดี
  • แพคเกจ B: ตรวจสอบแก้ไข SOP 1 บทเรียงความ พร้อมเข้ารับการแนะนำแพคเกจนี้จะได้เข้ารับการแนะนำแบบตัวต่อตัว 2 ครั้ง (1 ชั่วโมง/ครั้ง) ผู้เรียนสามารถส่ง SOP 1 บทความมาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง จากนั้นอาจารย์จะช่วยแนะนำ, ให้ข้อมูลและคำแนะนำที่ครบครันกับนักเรียนเพื่อสามารถนำไปแก้ไขให้ได้ SOP ที่ดี
  • แพคเกจ C: ช่วยวางแผน,แก้ไข และช่วยการเขียน SOP จนเสร็จสิ้นกระบวนการแพคเกจนี้จะได้เข้ารับการแนะนำแบบตัวต่อตัว 3 ครั้ง (1 ชั่วโมง/ครั้ง) ซึ่งจะช่วยผู้เรียนในการวางแผน, ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในการเขียน SOP ผู้เรียนสามารถส่งอีเมล์ SOP 1 บทความมาได้ไม่เกิน 4 ครั้งเพื่อได้รับคำแนะนำในการเอามาปรับแก้ไขเพื่อให้ได้ SOP ที่สมบูรณ์แบบ

idea-icon บริการอื่นๆ

  • บริิการให้คำแนะนำการเขียน Letter of Recommendation
  • บริการให้คำแนะนำการเขียน C.V./resume 
  • บริการให้คำแนะนำการกรอก Application Form