ETS Authorized Test Center

ETS Authorized Test Center

สถาบันพาราไดม์เป็นศูนย์สอบที่ได้มาตรฐานและให้บริการจัดสอบ GRE, TOEFL iBT และ TOEFL ITP (Institutional Testing Program) อย่างเป็นทางการโดยรับรองผลคะแนน เพื่อใช้ในการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการให้แก่บุคคลภายนอกทั่วไปและสามารถนำผลสอบไปใช้ในการศึกษาต่อตามมาตรฐานสากล

ศูนย์สอบตั้งอยู่ในสถานที่ที่เดินทางสะดวก อยู่ด้านหลังของห้างเซ็นทรัลชิดลม ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS-ชิดลม ตัวศูนย์สอบเป็นศูนย์สอบที่มีความเป็นส่วนตัว, สะอาดและมีอุปกรณ์การสอบที่ครบถ้วนและทันสมัยตามมาตรฐานสากล อีกทั้งเรายังมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เข้าสอบทุกท่าน