FREE TRIAL LESSONS

"ทดลองเรียน ฟรี!"
สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบ IELTS และ TOEFL iBT พาราไดม์มีกิจกรรมดีๆมานำเสนอ
"Free Trial Lesson" ที่คุณจะได้ทดลองเรียนในชั้นเรียนจริง บรรยากาศจริง สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์การสอนเพื่อการเตรียมสอบโดยเฉพาะ สามารถตอบโจทย์สำหรับผู้เรียนที่จะเตรียมตัวสอบได้อย่างตรงจุด