IELTS COURSES

เรียน IELTS ที่ไหนดี รับรองผล
เรียน IELTS ที่ไหนดี

เรียน IELTS ที่ไหนดี

คอร์สเตรียมสอบ IELTS ของพาราไดม์เป็นคอร์สที่ช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาของผู้เรียน ให้ได้ตรงกับมาตรฐานของการสอบ IELTS หลักสูตรของพาราไดม์ประกอบด้วยคอร์สเรียนที่หลากหลายซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะต่างๆและเรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบเพื่อให้นักเรียนสามารถทำข้อสอบได้ดีในแต่ละทักษะ

พาราไดม์ได้ออกแบบคอร์สเตรียมสอบไอเอล 11 คอร์สเพื่อช่วยให้ผู้สอบได้คะแนนตามต้องการ ดังนี้

 1. คอร์สเรียนแกรมม่าPrinciple of Grammar (30 ชม.)
 2. คอร์สเรียนไอเอล IELTS Initiate (50 ชม.)
 3. คอร์สเรียนไอเอล IELTS Activate (50 ชม.)
 4. คอร์สเรียนไอเอล IELTS Advanced (50 ชม.)
 5. คอร์สเรียน IELTS Writing (30 ชม.)
 6. คอร์ส IELTS Elevate 1 (45 ชั่วโมง)
 7. คอร์ส IELTS Elevate 2 (45 ชั่วโมง)
 8. คอร์สเรียน IELTS Speaking (30 ชม.)
 9. คอร์สเรียนไอเอลตัวต่อตัวIELTS Private
 10. คอร์สเรียน IELTS Illuminate (6 ชม.)

เหมาะสำหรับ:

 • นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย หรือทวีปยุโรป
 • นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยในประเทศ
 • นักเรียนมัธยมปลายที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

พาราไดม์รับประกัน:

 • อาจารย์เจ้าของภาษาผู้เชี่ยวชาญ
 • สื่อการเรียนการสอนชั้นเยี่ยม
 • ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนพร้อมคำแนะนำ
 • คลาสเรียนกลุ่มเล็ก
 • แบบฝึกหัดจากข้อสอบเก่า

IELTS คืออะไร

IELTS (International English language Testing System) หรือการทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ประเมินความสามารถด้านภาษาทั้งสี่ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน IELTS ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยและบริษัท องค์กรต่างๆในหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร และ สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ IELTS ยังเป็นที่ยอมรับมากกว่า 9,000 องค์กร ใน 135 ประเทศทั่วโลก

การสอบ IELTS มี 2 รูปแบบคือ แบบวิชาการ (IELTS Academic) สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และแบบฝึกอบรมทั่วไป (IELTS General Training) สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน การฝึกอบรม ผู้สอบสามารถเลือกสอบรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแล้วแต่กำหนดโดยแต่ละองค์กร

การสอบจะแบ่งเป็น 4 ทักษะเริ่มจาก การฟัง (Listening) ใช้เวลา 30 นาที, การอ่าน (Reading) ใช้เวลา 60 นาที, การเขียน (Writing) ใช้เวลา 60 นาทีการพูด (Speaking) ใช้เวลา 11-14 นาที ลักษณะของคะแนนจะเริ่มจาก 0.0-9.0 สำหรับผู้ที่จะนำผลสอบไปยื่นเรียนต่อ ควรจะได้คะแนนขั้นต่ำ 6.5 ขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การรับของแต่ละมหาวิทยาลัย

การสมัครสอบ IELTS

สถาบันสอนภาษาพาราไดม์เป็นศูนย์รับลงทะเบียนสอบ IELTS ของบริติช เคานซิล และไอดีพี ผู้สอบสามารถติดต่อสถาบันโดยเตรียมเอกสารและสมัครสอบกับทางสถาบันได้ในเวลาทำการ

The International English Language Testing System,[6] or IELTS /ˈaɪ.ɛlts/, is an international standardized test of English language proficiency for non-native English language speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment,[6] and was established in 1989. IELTS is one of the major English-language tests in the world, others being the TOEFL, TOEIC and OPI/OPIc.

IELTS is accepted by most Australian, British, Canadian and New Zealand academic institutions, by over 3,000 academic institutions in the United States, and by various professional organisations across the world.

IELTS is the only Secure English Language Test approved by UK Visas and Immigration (UKVI) for visa customers applying both outside and inside the UK. It is also a requirement for immigration to Australia and New Zealand. In Canada, IELTS, TEF, or CELPIP are accepted by the immigration authority.

No minimum score is required to pass the test. An IELTS result or Test Report Form is issued to all test takers with a score from “band 1″ (“non-user”) to “band 9″ (“expert user”) and each institution sets a different threshold. There is also a “band 0″ score for those who did not attempt the test. Institutions are advised not to consider a report older than two years to be valid, unless the user proves that they have worked to maintain their level.[8][9]

In 2014, 2.5 million tests were taken in more than 140 countries, up from 2 million tests in 2012, 1.7 million tests in 2011 and 1.4 million tests in 2009. In 2007, IELTS administered more than one million tests in a single 12-month period for the first time ever, making it the world’s most popular English language test for higher education and immigration.

Sources: https://en.wikipedia.org/wiki/International_English_Language_Testing_System

IELTS UKVI คืออะไร

การสอบ IELTS UKVI

การสอบ IELTS เป็นหนึ่งในข้อสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการอนุมัติจากกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร ถ้าคุณต้องการผลสอบ IELTS เพื่อใช้ในการสมัครวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร(UKVI) คุณจำเป็นจะต้องสอบ IELTS กับศูนย์สอบที่ผ่านการรับรองจากกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร(UKVI)

หากต้องการเช็คว่าคุณจำเป็นที่จะต้องสอบ IELTS เพื่อวีซ่า UKVI หรือไม่ และต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษระดับใด สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-immigration

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอวีซ่านักศึกษาประเภท Tier 4 เพื่อมาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี จะต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามระดับที่สถาบันกำหนดไว้ มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยทุกแห่งของอังกฤษยอมรับผลการทดสอบของ IELTS ซึ่งหมายความว่า นักศึกษาสามารถสมัครขอเข้าเรียนได้โดยใช้ผลการทดสอบ IELTS จากสถานที่ให้บริการทดสอบ IELTS แห่งใดก็ได้จำนวน 1,000 แห่งทั่วโลก

คำอธิบาย CEFR ที่ต้องใช้ ทักษะ การสอบ IELTS และคะแนนที่ใช้
Tier 1 (General) visaวีซ่า Tier 1 ประเภททั่วไป C1 อ่าน, เขียน, พูด และฟัง IELTS รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – Band 7.0
Tier 1 (Exceptional Talent) visaวีซ่า Tier 1 ประเภทความสามารถพิเศษ B1 อ่าน, เขียน, พูด และฟัง IELTS รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – 4.0
Tier 1 (Entrepreneur) visaวีซ่า Tier 1 สำหรับผู้ประกอบการ B1 อ่าน, เขียน, พูด และฟัง IELTS รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – 4.0
Tier 1 (Graduate Entrepreneur) visaวีซ่า Tier 1 สำหรับผู้ประกอบการที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองของอังกฤษ B1 อ่าน, เขียน, พูด และฟัง IELTS รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – 4.0
Tier 2 (General) visaวีซ่า Tier 2 ประเภททั่วไป B1 อ่าน, เขียน, พูด และฟัง IELTS รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – 4.0
Tier 2 (Sportsperson) visaวีซ่า Tier 2 สำหรับนักกีฬา A1 อ่าน, เขียน, พูด และฟัง IELTS รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – 4.01
Tier 2 (Minister of Religion) visaวีซ่า Tier 2 สำหรับนักบวช หรือผู้ที่ทำงานในองค์กรศาสนา B2 อ่าน, เขียน, พูด และฟัง IELTS รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – 5.5
Tier 4 (General) student visa – below degree levelวีซ่า Tier 4 สำหรับนักเรียน (ประเภททั่วไป) ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี B1 อ่าน, เขียน, พูด และฟัง IELTS รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – 4.03

 

Tier 4 (General) student visa – below degree levelวีซ่า Tier 4 สำหรับนักเรียน (ประเภททั่วไป) ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

 

 

 

อ่าน, เขียน, พูด และฟัง

 

IELTS รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – 4.03

Tier 4 (General) student visa – degree level and above (see above)วีซ่า Tier 4 สำหรับนักเรียน (ประเภททั่วไป) ระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี (ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง) B2 อ่าน, เขียน, พูด และฟัง IELTS รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – 5.53
Family of a settled person visaวีซ่าประเภทผู้อาศัยอยู่กับครอบครัว A1 พูดและฟัง ผ่าน IELTS Life Skills ในระดับ A1
Indefinite leave to remain (to settle) or citizenship2วีซ่าเพื่อการตั้งถิ่นฐาน หรือ เป็นพลเมือง B1 พูดและฟัง ผ่าน IELTS Life Skills ในระดับ B1

 

สอบได้บ่อยแค่ไหน

สามารถสอบได้บ่อยตามที่ต้องการ เนื่องจากไม่มีการจำกัดจำนวนครั้งในการสอบ IELTS ใหม่

สำหรับผู้สมัคร IELTS Life Skills เท่านั้น : ผู้สมัครคนใดที่ได้ทดสอบ IELTS Life Skills มาแล้วและผ่านเกณฑ์การสอบแล้วด้วย จะไม่สามารถสอบใหม่ได้ในระดับที่เคยสอบไว้ ภายในระยะเวลา 2 ปี

 

การสอบ IELTS ปัจจุบันแตกต่างจากการสอบ IELTS UKVI อย่างไร

แบบฟอร์มรายงานผลการทดสอบจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าสอบ ได้เข้าร่วมการทดสอบในรอบสอบ IELTS UK Visa ทั้งนี้ รูปแบบการทดสอบจริงนั้น จะเหมือนกันทั้งหมด – เนื้อหาเดียวกัน, ผู้ตรวจข้อสอบท่านเดียวกัน, รูปแบบเหมือนกัน, ระดับของความยากง่ายเท่ากัน, ระบบการให้คะแนนระบบเดียวกัน เป็นต้น

 

ค่าสมัครสอบเท่าไหร่

ค่าสมัครสอบ IELTS UKVI สำหรับวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร = 11,880 บาท

Sources: ielts.org, Britishcouncil.or.th