TOEFL ITP BOOTCAMP 2

คอร์ส – TOEFL ITP BOOTCAMP 2 เป็นคอร์สเรียนที่ทางสถาบันพาราไดม์ออกแบบมาเพื่อนักเรียนที่เคยสอบ TOEFL ITP มาแล้ว

หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้ คือ

  • ช่วยแนะนำถึงคำถามที่ออกข้อสอบบ่อยๆให้กับผู้เรียน
  • ช่วยปรับปรุงทักษะการอ่านที่ถูกต้องให้กับผู้เรียนเป็นหลัก
  • ช่วยผู้เรียนให้รู้ถึงโครงสร้างและทักษะการพูดที่ถูกต้อง

โดยหลักสูตรนี้มีคลาสเรียนทั้งวันธรรมดา และวันหยุด

ตารางเรียนคอร์ส – TOEFL ITP BOOTCAMP 2 – WEEKDAYS (6 hrs)

Start End Day Time Schedule
05 Jun 17 09 Jun 17 Mon. Wed. & Fri. 6pm – 8pm
12 Jun 17 16 Jun 17 Mon. Wed. & Fri. 6pm – 8pm
19 Jun 17 23 Jun 17 Mon. Wed. & Fri. 6pm – 8pm
26 Jun 17 30 Jun 17 Mon. Wed. & Fri. 6pm – 8pm

 

ตารางเรียนคอร์ส – TOEFL ITP BOOTCAMP 2 – WEEKEND (6 hrs)

Start End Day Time Schedule
02 Jul 17 02 Jul 17 Sun. 10am – 1pm & 2pm – 5pm