Official IDP IELTS Test Centre

 

Paradigm Language Institute ได้รับการตรวจสอบและรับรองจาก IDP เพื่อเป็นสถานที่จัดสอบ IELTS สำหรับผู้สอบทุกท่าน สถานที่ตั้งคือ ตึกอัลม่าลิ้งค์ ชั้นการเดินทางสามารถเดินทางมาโดย BTS (ชิดลม) หรือ รถยนต์ส่วนตัวได้   

IELTS on paper

IELTS on Computer

6,900 บาท

7,500 บาท

Register

Register

IELTS คืออะไร

IELTS (International English language Testing System) หรือการทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ประเมินความสามารถด้านภาษาทั้งสี่ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน IELTS ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยและบริษัท องค์กรต่างๆในหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร และ สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ IELTS  ยังเป็นที่ยอมรับมากกว่า 9,000 องค์กร ใน 135 ประเทศทั่วโลก

การสอบ IELTS มี 2 รูปแบบคือ แบบวิชาการ (IELTS Academic) สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และแบบฝึกอบรมทั่วไป (IELTS General Training) สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน การฝึกอบรม ผู้สอบสามารถเลือกสอบรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแล้วแต่กำหนดโดยแต่ละองค์กร

การสอบจะแบ่งเป็น 4 ทักษะเริ่มจาก การฟัง (Listening) ใช้เวลา 30 นาที, การอ่าน (Reading) ใช้เวลา 60 นาที, การเขียน (Writing) ใช้เวลา 60 นาทีการพูด (Speaking) ใช้เวลา 11-14 นาที ลักษณะของคะแนนจะเริ่มจาก 0.0-9.0 สำหรับผู้ที่จะนำผลสอบไปยื่นเรียนต่อ ควรจะได้คะแนนขั้นต่ำ 6.5 ขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การรับของแต่ละมหาวิทยาลัย

ข้อดีของการสอบ IELTS ที่ Paradigm Language Institute 

 • ข้อสอบเป็นข้อสอบชุดมาตรฐาน
 • เป็นการจัดสอบขนาดเล็ก รับจำนวนไม่เกิน 30 คนต่อการสอบ
 • จัดสอบ IELTS ทั้ง 4 skills ที่สถาบันสอนภาษาพาราไดม์  (ตึกอัลม่าลิ้งค์ ชั้น 2 )
 • การเดินทางสะดวก (สถานี BTS ชิดลม) หากเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำมาจอดที่ ตึกอัลม่าลิ้งค์ได้ (จอดฟรี 4 ชั่วโมง)
 • มีเจ้าหน้าที่ช่วยในการจองสอบ
 • สามารถชำระค่าสอบได้หลายแบบ:
 1. บัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต ที่สถาบัน (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)
 2. ชำระเงินสดที่สถาบัน
 3. โอนเงินผ่านธนาคารตามบัญชีด้านล่าง  (ส่งหลักฐานการโอนเงินผ่าน Line: @paradigm.edu)
 4.  ส่งเอกสารหลักฐานการชำระเงินมาที่อีเมล์ contact@paradigm-test.com
ชื่อธนาคารและสาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยการบินไทย บจก. อาร์ แอนด์ ซี โกลเบิล 612-2-01312-8
ธนาคารกรุงไทย สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต บจ. อาร์ แอนด์ ซี โกลเบิล 092-0-16475-7
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลชิดลม บริษัท อาร์ แอนด์ ซี โกลเบิล จำกัด 429-001156-4

การสมัครสอบ IELTS แบบออนไลน์

เข้าที่เว็บไซต์ : www.paradigm-test.com/idp-ielts-test-centre

 1. กรอกรายละเอียดใบสมัครสอบ IELTS ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
 2. เลือกชนิดของการสอบ (IELTS on paper หรือ IELTS on computer) และ วันเวลา
 3. ชำระเงินค่าสมัครสอบ และส่งหลักฐานการโอนเงิน (ในกรณีที่ชำระผ่านการโอนเงินผ่านธนาคาร)
 4. หลังจากที่ชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ โปรดตรวจสอบอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ และยืนยันการสมัครสอบ
 5. อีเมล์แจ้งเตือนจะได้รับอีกครั้งก่อนการสอบ

สิ่งที่ต้องเตรียม

 1. บัตรประชาชนตัวจริงหรือหนังสือเดินทาง และ สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนไทย ซึ่งคุณจำเป็นต้องส่งเอกสารมาที่อีเมล์ contact@paradigm-test.com และในวันสอบจริง คุณจะต้องนำต้นฉบับของเอกสารที่ส่งไปที่อีเมล์ เพื่อยืนยันตัวตน เช่น ถ้าคุณส่งหนังสือเดินทาง คุณจะต้องแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงในวันสอบ (ไม่สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนได้) และในทางกลับกันสำหรับบัตรประจำตัวประชาชนไทย

สถานที่สอบ

Paradigm Language Institute 25 Alma Link Building 2nd Floor, Chit Lom Alley, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 (View Google Map)