PROMOTIONS

MAY 2020 PROMOTIONS
COURSES / TEST CENTER DETAILS
IELTS COURSE

ลงเรียนคอร์ส IELTS (20 ชั่วโมง private)

พร้อมสอบ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม นี้

TOEFL iBT COURSE

ลงเรียนคอร์ส TOEFL iBT (20 ชั่วโมง private)

รับข้อเสนอ “ราคาพิเศษ” ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม นี้

TOEFL ITP COURSE

ลงเรียนคอร์ส TOEFL ITP Intensive 6 Hours หรือ TOEFL ITP Private

ฟรี! สอบ TOEFL ITP 1 ครั้ง มูลค่า 1,800 บาท ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม นี้

SAT & GED COURSES

ลงเรียนคอร์ส SAT & GED (20 ชั่วโมง)

แถมฟรี! 10 ชั่วโมง ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม นี้

IELTS COURSE

ลงเรียนคอร์ส IELTS (Group Class 30 ชั่วโมง)

พร้อมสอบ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม นี้

2020 PROMOTION
COURSES / TEST CENTER DETAILS
TOEFL ITP TEST FEE

สำหรับผู้สอบ TOEFL ITP ชำระค่าสอบ เพียง 1,600 บาท เท่านั้น!

สำหรับรอบสอบวันที่ 9, 19 และ 29 ของทุกเดือน ตลอดปี 2020

*สำหรับรอบสอบอื่นๆมูลค่า 1,800 บาท