สมัครสอบ IELTS British Council

สมัครสอบ IELTS ที่ไหน ดี

ข้อแนะนำสำหรับนักเรียนที่สนใจสมัครสอบ IELTS ของบริติช เคานซิล

สถาบันสอนภาษาพาราไดม์เป็นศูนย์รับลงทะเบียนสอบ IELTS ของบริติช เคานซิล ผู้ที่ต้องการสมัครสอบสามารถลงทะเบียนได้ที่พาราไดม์ พร้อมทั้งชำระเงินค่าสมัครจำนวน 6,750 บาท ได้โดยตรงกับทางสถาบัน

สถานที่สอบคือโรงแรมแลนด์มาร์ก (Landmark) ในวันสอบที่คุณได้เลือกไว้ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาประมาณ 8.00 น.

เอกสารการลงทะเบียนที่คุณต้องมีคือ

  1. Application form – ใบสมัคร (ฉบับสมบูรณ์พร้อมเซ็นชื่อกำกับ) สามารถขอได้ที่พาราไดม์
  2. Registration guide – ใบแนะนำการลงทะเบียน (ฉบับสมบูรณ์พร้อมทั้งเซ็นชื่อกำกับ) สามารถขอได้ที่พาราไดม์
  3. บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางฉบับจริงและสำเนา (เซ็นชื่อกำกับพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

กรุณาตรวจสอบว่าคุณได้เซ็นต์เอกสารครบทุกใบ (ใบสมัคร ใบแนะนำการลงทะเบียน สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง)

ลายเซ็นควรเป็นลายเซ็นเดียวกันในการกรอกใบสมัคร (หากใช้หนังสือเดินทางควรเซ็นลายเซ็นให้เหมือนกันกับที่เซ็นต์ในหนังสือเดินทางทุกประการ)

การชำระค่าสมัครสอบสามารถชำระได้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิตที่สถาบันสอนภาษาพาราไดม์หรือโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียด)

หากคุณได้สมัครสอบ IELTS กับบริติช เคานซิล คุณจะได้รับแบบทดสอบ IELTS online ฟรี 30 ชั่วโมง

เนื้อหาในแบบทดสอบจัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ในการสอน IELTS
แบบทดสอบสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อคุณใช้ร่วมกันในการสอนแบบตัวต่อตัว
คุณสามารถเข้ามาที่สถาบันสอนภาษาพาราไดม์เพื่อให้เราสาธิตแบบทดสอบออนไลน์ได้ (หากคุณต้องการเข้ามาที่สถาบันสอนภาษาพาราไดม์ กรุณาโทรศัพท์เข้ามาเพื่อนัดเวลาล่วงหน้า)

ข้อมูลเพิ่มเติม www.britishcouncil.or.th