TESTIMONIALS

Testimonials

*Results may vary.

พิมพ์พลอย พรหมเวช (พิมพ์)

TOEFL iBT Student

"พิมพ์เรียนคาส TOEFL Advance ค่ะ พิมพ์มาลองสอบวัดระดับกับสถาบันสอนภาษาพาราไดม์ แล้วได้ระดับ Advance ตอนแรกกลัวว่าจะเรียนยาก แต่พอลงเรียนได้คอรส์นึงแล้ว ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะเพราะอาจารย์ผู้สอนเน้นการหลักความเข้าใจของรูปแบบประโยค และไวยากรณ์ที่ถูกต้อง บรรยากาศในห้องเรียนมีคนไม่เยอะ ทำให้อาจารย์แก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียนแต่ละคนได้ตรงจุด การเรียน ระดับ Advance ทำให้พิมเข้าใจ การ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้คล่องเลยค่ะ"

February 20, 2015

สิริญญา บุญชูสนอง ( ปุ๊ปปั๊ป)

TOEFL iBT Student

"ปั๊ปเรียนคอร์ส TOEFL ค่ะ เพิ่งลงเรียนที่พาราไดม์คอร์สแรกค่ะ รู้จักสถาบันสอนภาษาพาราไดม์เพราะเคยมาสอบ TOEFL ที่นี่ค่ะ ปั๊ปมีจุดอ่อนตรง Grammar มาเรียนที่สถาบันสอนภาษาพาราไดม์ทำให้เข้าใจถึงหลักการใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้องตามรูปแบบของประโยค"

November 20, 2014

Goeng Mun Lee

IELTS Score: 7.0

“The teacher's background, style and dedication were magnificant and all the staff were friendly and made me feel at home. I was impressed by the free writing service as I could write as many essays as I wanted and get them marked. My IELTS Writing score improved from 5.5 to 6.5 and my listening score improved from 6.5 to band 8. Now I can go to Manchester Univeristy or University College London with an overall band 7. Paradigm is the place for you to achieve your goals”

September 20, 2014

Kritsada Praditvorakhun (Pong)

IELTS Score: 6.5

“I joined studying at Paradigm for about 1 month in IELTS Activate Class. I found that my English teacher has been very helpful and has proven to be very capable teachers for improving my IELTS skills. I could get much more confidence in necessary skills for IELTS especially in speaking and writing than I was before.”

April 15, 2014

พณพีย์ ศรีวรรัฐ (เกรท)
ณพพีย์ ศรีวรรัฐ (ก็อท)

IELTS Student

“พวกเราต้องการคะแนนไม่ต่ำกว่า 5.5 โดยมีเวลาแค่ 2 อาทิตย์เท่านั้น เชื่อมั่นว่าพาราไดม์นี่แหละครับที่จะช่วยเราได้ เพราะอาจารย์ที่นี่เอาใจใส่เข้าใจปัญหาและช่วยแก้ไขให้ในทันที นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนครบครัน หากตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่และใช้บริการด้านการศึกษาที่นี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วเชื่อว่าทุกคนต้องได้คะแนนตามเป้าหมายแน่นอน”

March 17, 2014

พรรณเพียงเดือน สารพัตร (ดีน)

Private English Student

"ดีนเลือกเรียนคอร์ส General English แบบตัวต่อตัวที่นี่ รู้สึกว่าสามารถเข้าใจและเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น กล้าพูด กล้าแสดงออก กล้านำไปใช้ คิดว่าที่นี่น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการเรียนภาษาค่ะ"

January 25, 2014

Naruemon Pratanwanich (Ploy)

IELTS Student

“I took private tutorials at Paradigm Language Institute and teachers helped me with my Statement of Purpose for Cambridge University. I was able to get an offer from Cambridge University partly because of the assistance from Paradigm"

Cambridge University September 1, 2013

พุทธิพร ชื่นจงกลกุล (เอ้)

TOEFL iBT Student

"เอ้เรียน English for work & life มา 2 เดือนครับเอ้มาเรียนปรับพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสอนภาษาพาราไดม์ครับเอ้อยากจะปรับพื้นฐานเพื่อที่จะเรียนต่อในคอร์ส TOEFL ห้องเรียนของเอ้มีแต่ชาวต่างชาติครับทำให้ได้รู้จักเพื่อนใหม่และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น"

July 16, 2013

Cynthia Somthavin Londolt

IELTS Score: 6.5

“ซินดี้เลือกเรียน IELTS Private ค่ะ ซินดี้เรียนเพื่อจะศึกษาต่อที่ต่างประเทศ ได้รับคำแนะนำให้มาเรียนที่สถาบันสอนภาษาพาราไดม์จากอาจารย์ที่โรงเรียนค่ะ คอร์ส IELTS Private ทำให้ซินดี้เข้าใจหลักของไวยากรณ์ ที่ถูกต้องได้เร็วแม่นยำมากขึ้น”

July 3, 2013